English
 
Strona główna > Tadeusz Kotarbiński > Sylwetka
Medal Tadeusza Kotarbińskiego
Dyplom Medalu Tadeusza KotarbińskiegoNa cześć Tadeusza Kotarbińskiego Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ustanowił w 1997 Medal Tadeusza Kotarbińskiego. Medal przyznaje Kapituła, na czele której stoi Prezes Polskiej Akademii Nauk. Medalem Tadeusza Kotarbińskiego wyróżniane są osoby lub instytucje, które swoją naukową bądź praktyczną działalnością realizują zasady naukowej organizacji i zarządzania. Dotychczasowi laureaci (wybór): prof. dr hab. Witold Kieżun, Andrzej Wajda, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, Jerzy Giedroyć, Bill Gates, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Towarzystwo Naukowe Prakseologii , Agora S.A.

Fundacja Praxis
UMCS