English
 
Strona główna > Fundacja PRAXIS
Fundacja PRAXIS

Zespół Badawczy Prakseologii im. Tadeusza Kotarbińskiego IF WFiS UMCS ściśle współpracuje z Fundacją Praxis.

Fundacja Praxis za główne cele swych działań obrała:
· wspieranie rozwoju prakseologii (nauki o sprawnym działaniu);
· wspieranie rozwoju badań naukowych nad wzajemnymi relacjami między prakseologią a nowoczesnym zarządzaniem.

Fundacja Praxis realizuje powyższe cele poprzez:

· finansowanie programów naukowo-badawczych z zakresu prakseologii i zarządzania;
· finansowanie zakupów materiałów naukowych, urządzeń, sprzętu dla szkół wyższych, instytutów i innych jednostek naukowo-badawczych zajmujących się prakseologią i zarządzaniem;
· finansowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych studentów studiujących prakseologię lub zarządzanie;
· finansowanie stypendiów i nagród dla wybitnie uzdolnionych naukowców zajmujących się prakseologią lub zarządzaniem.

Dzięki swym działaniom Fundacja Praxis pragnie aktywnie przyczyniać się do zapewnienie polskiej prakseologii i jej twórcy Tadeuszowi Kotarbińskiemu, należnego miejsca w dorobku nauki światowej. Jednym z kroków podjętych w tym kierunku przez Fundację Praxis było zawarcie przez Prezes Fundacji Praxis Joannę Jóźwiak-Kluk umowy z Dziekanem Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Jackiem Paśniczkiem, w dziedzinie wspierania rozwoju nauki o sprawności działania (prakseologii) i wspierania rozwoju badań naukowych nad wzajemnymi relacjami między prakseologią a nowoczesnym zarządzaniem.

Pośród wielu przyznanych dotacji, Fundacja Praxis dofinansowała m.in. wydanie przez Ossolineum drugiej części piątego tomu Dzieł wszystkich Tadeusza Kotarbińskiego: T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie. Prakseologia, cz. II, Ossolineum, Wrocław 2003.

Dzięki pomocy finansowej Fundacji Praxis powstała i ukazała się pierwsza kompletna Bibliografia Tadeusza Kotarbińskiego. Książka ukazała się jako pierwszy tom serii „Studia Prakseologiczne” wydawanych przez Zespół Badawczy Prakseologii im. Tadeusza Kotarbińskiego IF WFiS UMCS i Fundację Praxis. Autorem Bibliografii jest Andrzej Przymusiała; wstęp: Adam Szpaderski; posłowie: Joanna Jóźwiak-Kluk. „Studia Prakseologiczne” stanowią miejsce publikacji dla prac naukowych z zakresu szeroko rozumianej prakseologii i nauk pokrewnych. Seria ukazuje się pod redakcją Adama Szpaderskiego. Wydawnictwo zostało uruchomione i będzie wydawane dzięki dotacji Fundacji Praxis reprezentowanej przez Panią Prezes Joannę Jóźwiak-Kluk.

Jeszcze przed końcem obecnego roku akademickiego Fundacja Praxis we współpracy z Zespołem Badawczym Prakseologii im. Tadeusza Kotarbińskiego IF WFiS UMCS, ma zamiar rozpisać konkurs na najlepszą pracę z zakresu: Wykorzystanie prakseologii zapoczątkowanej przez Tadeusza Kotarbińskiego w innych współczesnych naukach organizacji i zarządzania. Dla laureata pierwszego miejsca przewidziano nagrodę pieniężną.

Fundacja Praxis jest otwarta na współpracę z zainteresowanymi placówkami naukowymi oraz innymi organizacjami. Władze Fundacji Praxis mają nadzieję na owocną współpracę ze strony tych wszystkich, dla których sformułowane przez Tadeusza Kotarbińskiego hasło dobrej roboty jest wciąż aktualne.

Fundacja Praxis
UMCS