English
 
Strona główna > Bibliografie Tadeusza Kotarbińskiego
Bibliografie Tadeusza Kotarbińskiego

Ukazał się pierwszy tom serii „Studia Prakseologiczne” wydawanych przez Zespół Badawczy Prakseologii im. Tadeusza Kotarbińskiego IF WFiS UMCS i Fundację Praxis. Tom wypełnia pierwsza w pełni profesjonalna i kompletna Bibliografia Tadeusza Kotarbińskiego autorstwa Andrzeja Przymusiały; wstęp: Adam Szpaderski; posłowie: Joanna Jóźwiak-Kluk. „Studia Prakseologiczne” stanowią miejsce publikacji dla prac naukowych z zakresu szeroko rozumianej prakseologii i nauk pokrewnych. Seria ukazuje się pod redakcją Adama Szpaderskiego. Wydawnictwo zostało uruchomione i będzie wydawane dzięki dotacji Fundacji Praxis reprezentowanej przez Panią Prezes Joannę Jóźwiak-Kluk, za co pragniemy Jej w tym miejscu podziękować.

Starsze bibliografie Tadeusza Kotarbińskiego:

A. Przymusiała, Bibliografia prac Tadeusza Kotarbińskiego, [w:] Fragmenty filozoficzne. Seria trzecia. Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, PWN, Warszawa 1967, s. 635-674.

A. Przymusiała, Materiały do bibliografii Tadeusza Kotarbińskiego. Publikacje z lat 1966-1976, „Prakseologia”, 1977, nr 1-2 (61-62), s. 25-45.

A. Przymusiała, Inwentarz prac Tadeusza Kotarbińskiego, maszynopis powielony, Warszawa 1987.

E. Puszkiewicz, Bibliography. Professor Tadeusz Kotarbiński's scholarly works published in foreign languages in the years 1931-1975, “Dialectics and Humanism”, 1977, nr 1, s. 161-164.

Z. Smołucha, Tadeusz Kotarbiński (1886-1981). Bibliografia, IKNODN, Olsztyn 1988.

Fundacja Praxis
UMCS