English
 
Strona główna > Tadeusz Kotarbiński > Spuścizna
Spuścizna

Zespół Badawczy Prakseologii im. Tadeusza Kotarbińskiego IF WFiS UMCS dysponuje dostępem do unikatowego archiwum spuścizny Tadeusza Kotarbińskiego, w skład którego wchodzą m.in. oryginały rękopisów (często wcześniej niepublikowane), doktoraty honoris causa, ordery i odznaczenia, dokumentacja wysokiej godności, zdjęcia (często wcześniej niepublikowane) oraz różne dokumenty drobne. Spuścizna jest obecnie poddawana wielokierunkowym pracom badawczym i archiwistycznym.

Patrz również: Edycje pism Tadeusza Kotarbińskiego.

Fundacja Praxis
UMCS